รู้ก่อนซื้อ ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง
June 6, 2022 0 Comments

สำหรับผู้ที่ขับขี่ยานยนต์อยู่เป็นประจำนั้น สิ่งที่จะละเลยไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการเลือกประกันภัยรถยนต์ โดยจำเป็นต้องต่ออายุประกันภัยเพื่อให้คุ้มครองอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี ไม่ควรปล่อยให้ประกันขาดอายุและมีความเสี่ยงสูง โดยการเลือกรับความคุ้มครองในรูปแบบต่าง ๆ จากประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นประกันชั้น 1 หรือประกันรถยนต์ชั้น 2 ที่มอบความดูแลที่ค่อนข้างครอบคลุมความเสียหายในหลาย ๆ กรณี จะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสบายใจในการขับขี่ได้มากขึ้น แต่ใครที่งบประมาณไม่พอ และมองว่าค่าเบี้ยประกันชั้น 1 ราคาสูงเกินไป การเลือกประกันรถยนต์ชั้น 2 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะชำระเบี้ยประกันถูกกว่า และการดูแลก็ยังถือว่าครอบคลุม ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก หากกำลังสงสัยว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง เราลองมาหาคำตอบกันในบทความนี้เลย นักขับควรรู้ ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง? ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันเกิดอุบัติเหตุใด ๆ และส่งผลกระทบต่อคู่กรณีหรือบุคคลภายนอก ทางประกันรถยนต์ชั้น 2 จะให้ความสำคัญกับบุคคลภายนอกนั้น ๆ ก่อน โดยจะดูแลทั้งความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น แล้วตัวผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ประกันจะจ่ายเงินชดเชยแก่ฝั่งคู่กรณีเท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ เพิ่มเติม รองรับความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่รถยนต์คันเอาประกันนั้นต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างเช่น ไฟไหม้รถยนต์, …

ระบบนิเวศคืออะไร

Biological Ecosystem
March 2, 2022 0 Comments

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และสามารถนำมาเป็นปัจจัยเอื้อประโยชน์ในการดำรงชีวิต รวมถึงการผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคละกันไป โดยอยู่ร่วมกันอย่างมีโครงสร้าง เป็นระบบมีกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่ควบคุมกันเองตามธรรมชาติรวมทั้งที่มนุษย์กำหนดขึ้น การอยู่เป็นกลุ่มของสรรพสิ่งเหล่านี้ จะแสดงพฤติกรรมร่วมกันภายในขอบเขตและแสดงเอกลักษณ์ของกลุ่มออกมาอย่างชัดเจน กลุ่มของสรรพสิ่งเหล่านี้อาจเรียกว่า ระบบนิเวศ หรือระบบสิ่งแวดล้อมก็ได้           เมื่อมองลึกลงในรายละเอียด อาจอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าระบบนิเวศเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกัน และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ แสงอาทิตย์ อากาศ น้ำ ดิน และแร่ธาตุต่างๆ ทั้งในชั้นดินและบรรยากาศ เพราะสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยวัตถุดิบในการดำรงชีวิตอยู่เพื่อกันและกัน เป็นวัฏจักรของการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารอย่างไม่จบสิ้น ภายใต้องค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประเภท คือ           องค์ประกอบที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสารอนินทรีย์ ได้แก่ น้ำ ออกซิเจน แสง อุณหภูมิ คาร์บอนไดออกไซด์ และแร่ธาตุต่างๆ และสารอินทรีย์ ได้แก่ โปรตีน แป้ง ไขมัน           สิ่งมีชีวิตจำพวกพืช …

ระบบนิเวศทางทะเล

Sea Ecosystem
February 5, 2022 0 Comments

ทะเลไทยทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและฟากทะเลอันดามัน ตั้งแต่บริเวณหาดทรายไปจนถึงเวิ้งทะเลกว้างไกล หมู่เกาะอีกมากมาย และแนวปะการังแห่งสรรพชีวิต เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมอีกรูปแบบ ที่เราเรียกโดยรวมได้ว่าเป็นระบบนิเวศทางทะเล เป็นระบบและความสัมพันธ์ที่มีความสลับซับซ้อนไม่น้อยไปกว่าระบบนิเวศป่าไม้บนบก           หากเรามองผืนน้ำทะเลไทยด้วยสายตาของนก เราจะเห็นความสัมพันธ์ที่ว่าภายใต้ระบบนิเวศทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ ลงไปจนถึงระบบนิเวศเฉพาะพื้นที่ เช่น ระบบนิเวศเกาะ ระบบนิเวศหาดทราย ระบบนิเวศแนวปะการัง เป็นต้น ภายใต้ความสัมพันธ์ระดับย่อยนี้ ปรากฏเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตหลากหลายที่น่าสนใจ ที่ดำรงอยู่ภายใต้กฎ ข้อจำกัด และการเอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ   นิเวศบนโขดหิน           บริเวณปลายแหลมสองด้านของเวิ้งอ่าวมักเป็นโขดหินใหญ่ที่ร้อนระอุและแหลมคม ที่นี่เป็นระบบนิเวศที่ต่อเนื่องมาจากหาดทราย เนื่องจากมรสภาพโล่ง ไม่มีต้นไม้ปกคลุม และหินยังเก็บความร้อนได้ดี บริเวณโขดหิน จึงมีอุณหภูมิสูงในตอนกลางวัน และจะเปลี่ยนเป็นเย็นจัดในเวลากลางคืน เพราะหินคายความร้อนได้เร็ว สิ่งมีชีวิตเลือกที่นี่เป็นแหล่งอาศัย และปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ภายใต้สภาพแวดล้อมระดับย่อยที่โหดร้าย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ได้แก่ เพรียง หอยฝาเดียว ปูแสมหิน เป็นต้น ทุกชีวิตบนโขดหินล้วนมีขนาดเล็ก มีโครงสร้างแข็งห่อหุ้มร่างกายที่อ่อนนุ่มภายใน เพื่อลดการสูญเสียความขาดน้ำ และมีความสามารถซอกซอนไปได้ในซอกหลืบในระดับที่น้ำท่วมถึง นกบางชนิด เช่น นกพลิกหิน ได้พัฒนาจะงอยปากที่สั้น แข็งแรง เพื่อช่วยพลิกก้อนหิน จับแมลงและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ใต้โขดหินกิน นกยางทะเลใช้จะงอยปากแหลมและคอที่พุ่งเหยียดอย่างรวดเร็วล่าเหยื่อในบริเวณนี้ด้วย ป่าใต้ท้องทะเล …

การปลูกต้นไม้จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นจริงหรือเปล่า

Growing Tree
January 2, 2022 0 Comments

ในปัจจุบันนี้เรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยทำให้หลายๆคนนั้นได้รับอากาศที่ดีและบริสุทธิ์กันอย่างที่สุดเลย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องใส่ใจกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้มากๆเพราะถ้าหากเราได้ปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็จะยิ่งดีเพราะต้นไม้จะให้ลมและอากาศที่บริสุทธิ์กับเราและอีกหลายๆคนอย่างมากด้วย                 เพราะทุกๆอย่างในเรื่องของการปลูกต้นไม้นั้นต้องบอกเลยว่าหากเรามีโอกาสและมีเวลาปลูกต้นไม้แล้วนั้นก็ควรที่จะต้องทำเพราะว่าการปลูกต้นไม้จะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นดียิ่งขึ้นได้จริงเพราะว่าต้นไม้จะช่วยดูดซับสารต่างๆที่ไม่ดีและคายก๊าซที่ดีๆออกมาเพื่อให้หลายๆคนนั้นได้หายใจอย่างสบายปอดและสดชื่นใจอย่างที่สุด                 เราควรที่จะให้ความสำคัญและให้ความสนใจกับเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้มากๆเพราะว่ายิ่งเราใส่ใจได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเราเองอย่างมากเลยเพราะถ้าหากสิ่งแวดล้อมดีนั้นอะไรที่ดีๆก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเองอย่างยิ่งด้วย                 นอกจากนี้การปลูกต้นไม้เราก็ควรที่จะต้องเลือกต้นไม้ที่ปลูกแล้วเราสามารถที่จะดูแลได้ง่ายด้วยเพราะถ้าหากเราเลือกปลูกอันยากๆนั้นก็จะยิ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นอาจจะหงุดหงิดได้เพราะบางต้นไม้ก็จะต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษเลยและบางต้นไม้ก็ไม่ต้องดูแลมากมาย ดังนั้นถ้าหากเราพอมีเวลาในการดูแลต้นไม้ก็ควรที่จะเลือกได้ทุกต้นเลย แต่ถ้าหากเรามีเวลาจำกัดหรือไม่ว่างมากพอก็ควรที่จะเลือกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อยๆก็ได้เหมือนกัน                 ในตอนนี้การปลูกต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนก็มักที่จะให้ความสนใจดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพื่ออะไรที่ดีๆจะได้ยิ่งเกิดขึ้นกับเราด้วย หากเรารู้จักที่จะดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมแล้วนั้นเชื่อว่าก็จะทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขได้อย่างมากและที่สำคัญเราก็จะยิ่งภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนั้นเอง                 เรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่สำคัญกับหลายๆคนอย่างมาก ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติให้มากๆเพราะอากาศที่ดีๆเราจะได้สูดได้อย่างเต็มปอดที่สุดด้วย หากเรารู้จักที่จะใส่ใจและให้ความสำคัญแล้วนั้นก็จะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ทำก็จะเป็นสิ่งที่เราประทับใจได้อย่างมากเลย เรื่องของสิ่งแวดล้อมจึงสำคัญสำหรับทุกคนอย่างยิ่งเลย